Mức độ 2  Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

Ký hiệu thủ tục: BHXH_08
Lượt xem: 17
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trung tâm PVHCC huyện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


01 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

115/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

11-11-2015

Chính phủ

59/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

29-12-2015

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

134/2015/NĐ-CP

Nghị định 134/2015/NĐ-CP

29-12-2015

Chính phủ

01/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH

18-02-2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

58/2014/QH13

Luật 58/2014/QH13 - Bảo hiểm xã hội

20-11-2014

Quốc Hội

33/2016/NĐ-CP

Nghị định 33/2016/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

10-05-2016

Chính phủ

166/2016/NĐ-CP

Nghị định 166/2016/NĐ-CP-Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

24-12-2016

Chính phủ


 


     

Bản chính Đơn đề nghị

File mẫu:

Không