Mức độ 2  Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

Ký hiệu thủ tục: BTXH_12
Lượt xem: 55
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động – TBXH cấp huyện hoặc bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật.
Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý + Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

+ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định gửi Trung tâm Hành chính công huyện.

+ Bước 2: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định:

- Nếu đủ điều kiện: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành huyện Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

- Trường hợp không đủ điều kiện: có văn bản trả lời gửi về UBND cấp xã kèm theo hồ sơ đề nghị của đối tượng.

+ Bước 3: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện gửi quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện chế độ theo quy định.

+ Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; + Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con dưới 36 tháng tuổi.

File mẫu:

  • Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội TT12 Tải về

Không