Mức độ 2  Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

Ký hiệu thủ tục: BTXH_15
Lượt xem: 57
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động – TBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện; Địa chỉ: Số 223, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật.
Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý + Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định gửi Trung tâm Hành chính công huyện.

+ Bước 2: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định:

- Nếu đủ điều kiện: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành huyện Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

- Trường hợp không đủ điều kiện: Có văn bản trả lời gửi về UBND cấp xã kèm theo hồ sơ đề nghị của đối tượng.

+ Bước 3: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện gửi quyết định hỗ trợ mai táng phí đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện chế độ theo quy định.

+ Đơn hoặc Văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho người khuyết tật; + Bản sao Giấy chứng tử của người khuyết tật.

File mẫu:

Không