Mức độ 4  Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở

Ký hiệu thủ tục: 1.002481.000.00.00.H54
Lượt xem: 1100
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường THCS hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường THCS hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trường (chuyển trường trong tỉnh, thành phố); tại trường và trung tâm hành chính công cấp huyện (chuyển trường ngoài tỉnh, thành phố).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


03 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy giới thiệu.

Lệ phí


Không

Phí


0

Căn cứ pháp lý


Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25 tháng 12 năm 2002 ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

  - Bước 1: Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 - Bước 2:  Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký. - Học bạ (bản chính). - Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng). - Bản sao giấy khai sinh. - Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp. - Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (chuyển trường ngoài tỉnh, thành phố). - Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). - Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú. - Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

File mẫu:

* Đối tượng: - Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. - Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường. * Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.