Mức độ 3  Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch

Ký hiệu thủ tục: CT_10
Lượt xem: 460
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Chứng thực
Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Hợp đồng giao dịch, được sửa lỗi kỹ thuật.
Lệ phí


10.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.


Phí
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Tư pháp.

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu); - Văn bản thỏa thuận về việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; - Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; - Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình bản chính để đối chiếu).

File mẫu:

Hợp đồng, giao dịch được sửa lỗi kỹ thuật.