Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

Cơ quan giải quyết UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

Loading...