Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Cơ quan giải quyết UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

Loading...