Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Cơ quan giải quyết UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

Loading...