Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên Môi Trường
Lĩnh vực Biển, Hải Đảo và Thủy Văn

Loading...