Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

Cơ quan giải quyết UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội

Loading...