Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng cho gia đình, cá nhân nhận chăm đối tượng bảo trợ xã hội.

Cơ quan giải quyết UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội

Loading...