Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đề nghị đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật.

Cơ quan giải quyết UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội

Loading...