Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đề nghị xác định hoặc xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Cơ quan giải quyết UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội

Loading...