Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (không bao gồm người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng)

Cơ quan giải quyết UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...