Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (không bao gồm người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Cơ quan giải quyết UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...