Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con

Cơ quan giải quyết UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...