Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 2
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 2
Giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Mức độ 2
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần)
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần).
Mức độ 2
Giải quyết chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
Mức độ 2
Thẩm định và xác nhận công nhận liệt sỹ (Trường hợp người hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1994 trở về trước không còn giấy tờ)
Mức độ 2
Công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được suy tôn)
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Mức độ 2
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
Mức độ 2
Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
...