Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.
Mức độ 2
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.
Mức độ 2
Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”.
Mức độ 2
Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Mức độ 3
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 3
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
...