Tìm thấy 326 thủ tục

Mức độ 2
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.
Mức độ 2
Xác nhận đối tượng học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng
Mức độ 2
Xác nhận vào Đơn xin học nghề đối với lao động nông thôn.
Mức độ 2
Xác nhận Đơn đề nghị đính chính thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công.
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân người có công bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi (Áp dụng đối với trường hợp bị đi tù đã chấp hành xong hình phạt tù).
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân người có công bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi. (Áp dụng đối với trường hợp đã xuất cảnh trái phép hoặc đi khỏi địa phương nay trở về cư trú tại địa phương).
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị giám định lại thương tật cho thương binh do vết thương cũ tái phát.
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị của thương binh đề nghị khám giám định do sót vết thương.
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
Mức độ 2
Đề nghị giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sỹ.
Mức độ 2
Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ.
Mức độ 2
Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch băt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần).
Mức độ 2
Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
...