Tìm thấy 127 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 4
Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)
Mức độ 4
Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)
Mức độ 2
Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Mức độ 4
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ 4
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Mức độ 4
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
...