Tìm thấy 89 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh)
Mức độ 4
Công nhận khu vực biển cấp tỉnh
Mức độ 4
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
Mức độ 2
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
...