Tìm thấy 89 thủ tục

Toàn trình
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Toàn trình
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Toàn trình
Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh)
Toàn trình
Công nhận khu vực biển cấp tỉnh
Toàn trình
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Toàn trình
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)
Dịch vụ công
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
Dịch vụ công
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
...