Tìm thấy 119 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Mức độ 3
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Mức độ 2
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Mức độ 4
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 4
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện
...