Tìm thấy 1742 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 4
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 3
Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương)
Mức độ 4
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 4
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 4
Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 2
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 2
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 2
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Mức độ 2
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Mức độ 2
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Mức độ 2
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Mức độ 2
Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
...