Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LẠI VĂN ĐỒNG LƯƠNG THỊU DUYÊN NTK TỪ MẸ TRẦN THỊ HUẾ VÀ NHẬP TÀI SAN CHUNG RIÊNG VỢ CHỒNG 11 BG415298 CH00803 VLAP HUYỆN KÝ 21.7.2011 THỬA GỐC 220 THỬA MỚI TÁCH 622 ONT 125
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230307-0026
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 07/03/2023 15:52:50
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:32:14
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230307-0026 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường