TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Đánh giá Đánh giá chung đơn vị Hướng dẫn Hướng dẫn công dân
Danh sách hồ sơ có kết quả
NGUYỄN ĐÌNH QUÂN NTC MỘT PHẦN DT TỪ MẸ NGUYỄN THỊ HIỀN - BÀ NGUYỄN THỊ HIỀN NTK TỪ CHỒNG NGUYỄN ĐÌNH CÁN 13 BE515981 HUYỆN KUYS CH001412 VLAP HUYỆN KÝ 12.7.2011 THỬA GỐC 429 MỚI 679 ONT CLN 521.5 - 000.00.22.H54-230310-0032
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
NGUYỄN ĐÌNH LĨNH NTC MỘT PHẦN DT TỪ MẸ NGUYỄN THỊ HIỀN - BÀ NGUYỄN THỊ HIỀN NTK TỪ CHỒNG NGUYỄN ĐÌNH CÁN 13 BE515981 HUYỆN KUYS CH001412 VLAP HUYỆN KÝ 12.7.2011 THỬA GỐC 429 MỚI 678 ONT CLN 177.9 - 000.00.22.H54-230310-0031
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
DUY THỊ ĐIỆP NTC MỘT PHẦN DT TỪ NGUYỄN THỊ THỦY BÀ THỦY NTK TỪ CHỒNG 13 BE515981 HUYỆN KUYS CH001412 VLAP HUYỆN KÝ 12.7.2011 20 NTS 243.9 - 000.00.22.H54-230310-0030
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
DUY THỊ ĐIỆP NTC DT TỪ NGUYỄN THỊ THỦY BÀ THỦY NTK TỪ CHỒNG 13 BE515980 HUYỆN KUYS CH001411 VLAP HUYỆN KÝ 12.7.2011 18 CLN 180.6 - 000.00.22.H54-230310-0029
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
DUY THỊ ĐIỆP NTC MỘT PHẦN DT TỪ NGUYỄN THỊ THỦY BÀ THỦY NTK TỪ CHỒNG 13 BE515982 HUYỆN KUYS CH001413 VLAP HUYỆN KÝ 12.7.2011 THỬA GỐC 21 MỚI 331 ONTCLN 477.5 - 000.00.22.H54-230310-0028
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
NGUYỄN THỊ THỦY CẤP ĐỔI GCN DO TÁCH THỬA VÀ NTK13 BE515982 HUYỆN KUYS CH001413 VLAP HUYỆN KÝ 12.7.2011 THỬA GỐC 21 MỚI 330 ONT 52.2 - 000.00.22.H54-230310-0027
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
BÙI CÔNG ĐIỆP PHAN THỊ XUYẾN NCN TỪ TRẦN VĂN ÁNH NGUYẾN THỊ PHƯƠNG29 DG380823 CS01963 SỞ KÝ 13.6.2022 562 115 - 000.00.22.H54-230310-0023
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
NGUYỄN ĐÌNH LĨNH NTC TỪ MẸ NGUYỄN THỊ HIỀN - BÀ NGUYỄN THỊ HIỀN NTK TỪ CHỒNG NGUYỄN ĐÌNH CÁN 12 BE706740 CH000738 VLAP HUYỆN KÝ 05.5.2011 430 NTS 139.8 - 000.00.22.H54-230310-0026
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
NGUYỄN TIẾN NGHĨA NGÔ THỊ HIÊN NCN MỘT PHẦN TỪ ĐỖ VĂN HIỆU NGUYỄN THỊ THỦY 11 DI870672 CH01076 HUYỆN KÝ 14.02.02023 CN TRANG 4 NGÀY 22.2.2023 THỬA GỐC 311 MỚI 616 ONT 83 - 000.00.22.H54-230310-0020
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
TRỊNH VĂN CƯỜNG NGUYỄN THỊ CHI NCN MỘT PHẦN TỪ ĐỖ VĂN HIỆU NGUYỄN THỊ THỦY 11 DI870672 CH01076 HUYỆN KÝ 14.02.02023 CN TRANG 4 NGÀY 22.2.2023 THỬA GỐC 311 MỚI 618 ONT 86.1 - 000.00.22.H54-230310-0021
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
PHÙNG NGỌC THẮNG VŨ THỊ AN NCN MỘT PHẦN TỪ ĐỖ VĂN HIỆU NGUYỄN THỊ THỦY 11 DI870672 CH01076 HUYỆN KÝ 14.02.02023 CN TRANG 4 NGÀY 22.2.2023 THỬA GỐC 311 MỚI 619 ONT 85.3 - 000.00.22.H54-230310-0019
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023
BÙI XUÂN ĐIỆP NGUYỄN THỊ LIÊN NCN MOO0TJ PHẦN TỪ ĐỖ VĂN HIỆU NGUYỄN THỊ THỦY11 DI870672 CH01076 HUYỆN KÝ 14.02.02023 CN TRANG 4 NGÀY 22.2.2023 THỬA GỐC 311 MỚI 617 ONT 84.6 - 000.00.22.H54-230310-0018
Ngày nộp: 10/03/2023 - Ngày có kết quả: 22/03/2023