CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 401 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 4 Cho phép họp báo Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Mức độ 3 Phát hành thông cáo báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Mức độ 3 Thủ tục: Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 Mức độ 3 Cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh). Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
6 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
7 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
8 Mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
9 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
10 Mức độ 3 Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
11 Mức độ 4 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Biểu diễn nghệ thuật
12 Mức độ 4 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Biểu diễn nghệ thuật
13 Mức độ 4 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao,vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Biểu diễn nghệ thuật
14 Mức độ 3 CẤP GIẤY PHÉP SAO CHÉP TÁC PHẨM MỸ THUẬT VỀ DANH NHÂN VĂN HÓA, ANH HÙNG DÂN TỘC, LÃNH TỤ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Biểu diễn nghệ thuật
15 Mức độ 3 CẤP GIẤY PHÉP THỂ HIỆN PHẦN MỸ THUẬT TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNG TRÁNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Biểu diễn nghệ thuật