CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1258 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.001171.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cho phép họp báo Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 1.004637.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 1.004640.000.00.00.H54 Mức độ 4 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 2.001173.000.00.00.H54 Mức độ 3 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 1.003888.000.00.00.H54 Mức độ 3 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 1.003659.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh). Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
7 1.004379.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
8 1.003633.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
9 1.005442.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
10 1.004470.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
11 1.003687.000.00.00.H54 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
12 Thủ tục 07_BDNT Mức độ 4 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Biểu diễn nghệ thuật
13 2.001893.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Biểu diễn nghệ thuật
14 1.003533.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Biểu diễn nghệ thuật
15 1.003484.000.00.00.H54 Mức độ 4 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Biểu diễn nghệ thuật