STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.40.22.H54-230228-0001 28/02/2023 01/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN NGHIÊN
2 000.54.22.H54-230213-0001 13/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ MỸ DUYÊN
3 000.54.22.H54-230210-0002 13/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM MINH KIÊN
4 000.54.22.H54-230210-0001 13/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH CƯƠNG
5 000.00.22.H54-220509-0001 09/05/2022 20/06/2022 21/02/2023
Trễ hạn 175 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ NGUYỄN THỊ MỲ (ĐẤT NN GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN) QUANG MINH 17 536 NTS 193.3
6 000.00.22.H54-220509-0003 09/05/2022 20/06/2022 22/02/2023
Trễ hạn 176 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG "NGUYỄN THỊ BÉ ĐẤT NTS )" 0985763983 CAO MẠI ĐOÀI QUANG TRUNG 13 746 NKH 903.5
7 000.00.22.H54-220509-0004 09/05/2022 20/06/2022 21/02/2023
Trễ hạn 175 ngày.
NGUYỄN THỊ HỢI (ĐẤT NTS) 0369180269 THÔN 1 VŨ HÒA 10 25 NTS 118.7
8 000.00.22.H54-220509-0005 09/05/2022 20/06/2022 21/02/2023
Trễ hạn 175 ngày.
NGUYỄN THỊ THÍNH I (ĐẤT NTS) 0369180269 THÔN 1 VŨ HÒA 14 575 NTS 205.2
9 000.00.22.H54-220509-0006 09/05/2022 20/06/2022 21/02/2023
Trễ hạn 175 ngày.
PHẠM HẢI PHONG MAI THỊ DUNG (NHẬN THỪA KẾ TỪ ĐẤT NTS) 0332421974 TRUNG HÒA VŨ NINH 16 658 NTS 793,9
10 000.00.22.H54-220509-0007 09/05/2022 20/06/2022 22/02/2023
Trễ hạn 176 ngày.
PHẠM VĂN TRUNG "NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA AN15-16,9,2015 TỪ ĐẤT ĐƯỢC NNCN)" 0332421974 ĐÔNG HÒA VŨ NINH 15 476 ONT 50
11 000.00.22.H54-230113-0046 13/01/2023 03/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TRẦN NGOC TOÀN NTC TỪ VŨ THỊ MẬN TRẦN NGỌC TOÀN HỢP TIẾN, TÂY SƠN1329-DA 088601 SỞ KÝ 10.05.2021` 1329 98.9
12 000.00.22.H54-230118-0008 18/01/2023 08/02/2023 23/03/2023
Trễ hạn 31 ngày.
PHẠM THỊ TƯƠI NTK TỪ CHỒNG NGUYỄN ĐỨC HẢO BV4414166 CH02168 HUYỆN KÝ 20,5,2014 LUC 203/750,5 TỜ 1LUC 97/499 TỜ 1 LUC 101/ 465,6 TỜ 1 LUC 190/717,5 TỜ 15 LUC 3/906,4 TỜ 1
13 000.00.22.H54-221230-0001 30/12/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ NHÂM ( CẤP ĐỔI DO TÁCH THỬA TẶNG CHO)31-CK 578165 CH00452 KÝ NGÀY 14/12/2019 405 120
14 000.00.22.H54-221201-0019 01/12/2022 12/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG NGỌC MINH ĐẶNG THỊ HOA CẤP ĐỔI GCN ĐẤT LUC DO MẤT 2 BP895809 CH00779 VLAP HUYỆN KÝ 10/5/2014 77 LUC 671
15 000.00.22.H54-230203-0023 03/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN SỬU
16 000.00.22.H54-230104-0001 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN DOANH TRẦN THỊ NGOAN NCN TỪ ĐẶNG THẾ THUẦN 14 PQ035502 CH02912 HUYỆN KÝ 21,10,2013 158 LUC 1457,1
17 000.00.22.H54-230104-0002 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN DOANH TRẦN THỊ NGOAN NCN TỪ NGUYỄN VĂN QUY TRẦN THỊ THÌN14QO035055CH03005 HUYỆN KÝ 21,10,2013 159 LUC 553,9
18 000.00.22.H54-230104-0003 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN DOANH TRẦN THỊ NGOAN NCN TỪ BÙI XUÂN KÌNH BÙI THỊ THOA14QO035565 CH02851 HUYỆN KÝ 21,10,2013 157 LUC549,4
19 000.00.22.H54-230104-0004 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ XUÂN NGỪNG ĐINH THỊ NGA NCN TỪ NGUYỄN DUY TÍCH ĐỖ THỊ LÝ 7 CC108526 CH00304 HUYỆN KÝ 20,11,2015 817 200
20 000.00.22.H54-230104-0005 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN NGUYỆN LƯƠNG THANH HUYỀN NCN TỪ HỘ ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN ĐIỀU PHẠM THỊ MÙI BV441151 CH02153 HUYỆN KÝ 20,5,2014 LUC 85/1286 TỜ 1
21 000.00.22.H54-230104-0008 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC HẢI BÙI THỊ THẢO NCN TỪ HỘ ÔNG BÀ PHẠM BÁ ĐẢNG PHẠM THỊ MIẾN BV441148 CH02150 HUYỆN KÝ 20,5,2014 LUC 83/1199,1 TỜ 1
22 000.00.22.H54-230104-0010 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC HẢI BÙI THỊ THẢO NCN TỪ HỘ ÔNG BÀ NGUYỄN HUY CƯ PHẠM THỊ PHƯỢNGDG398911 CH01468 HUYỆN KÝ 22,11,2022 LUC 7/429,5 TỜ 7
23 000.00.22.H54-230104-0011 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC HẢI BÙI THỊ THẢO NCN TỪ HỘ ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN HIỆP BÙI THỊ SÓTDG398912 CH01467 HUYỆN KÝ 22,11,2022 BHK81/645,6 TỜ 1
24 000.00.22.H54-230104-0012 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC HẢI BÙI THỊ THẢO NCN TỪ HỘ ÔNG BÀ PHẠM NGỌC LƯỢNG BÙI THỊ TÂMDG398918 CH01461 HUYỆN KÝ 22,11,2022 LUC 165/657,5 TỜ 1
25 000.00.22.H54-230104-0013 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CAO SƠN PHẠM THỊ THÚY NCN TỪ BÙI TRUNG DŨNG NGUYỄN THỊ THU HÀ 16 DG380273 CS01642 SỞ KÝ 23.5.2022 447 90
26 000.00.22.H54-230104-0014 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CAO SƠN PHẠM THỊ THÚY NCN TỪ BÙI TRUNG DŨNG NGUYỄN THỊ THU HÀ 16 DG380272 CS01641 SỞ KÝ 23.5.2022 446 90
27 000.00.22.H54-230104-0015 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HÀ ĐSD CÙNG NGUYỄN THỊ HIÊN NCN TỪ BÙI VĂN BẢN NGUYỄN THỊ THANH11CC043203 CH00218 HUYỆN KÝ 31.12.2015 544 100.7
28 000.00.22.H54-230104-0017 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM XUÂN BÚT TRƯƠNG THỊ QUÂN NCN MỘT PHẦN DT TỪ PHẠM XUÂN TOÁN HOÀNG THỊ SIM 14BH154109 CH001096 HUYỆN KÝ 20.7.2021 716 ONT CLN 341.3
29 000.00.22.H54-230104-0020 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC PHU NTC TỪ MẸ PHẠM THỊ HƯỜNG 10 DI719051 CS00826 SỞ KÝ 16.12.2022 303 ONT CLN 221.8
30 000.00.22.H54-230104-0027 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU XUÂN ĐẢM PHAN THỊ THẮM NTC TỪ LƯU ĐỨC TRẠCH NGUYỄN THỊ LIÊN 13 BE876588 CH00088 HUYỆN KÝ 26.4.2011 83 ONT CLN 507.3
31 000.00.22.H54-230104-0028 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THIỀM NCN TỪ NGUYỄN VĂN QUÂN ĐOÀN THỊ ĐÀO 6 CS627690 CH00398 HUYỆN KÝ 03.9.2019 3918 100
32 000.00.22.H54-230104-0031 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN TÙNG NTK TỪ BỐ MẸ BÙI VĂN THANH BÙI THỊ DUYÊN 12 BP927901 CH81001 VLAP HUYỆN KÝ 16.8.2013 319 LUC 805.6
33 000.00.22.H54-230104-0032 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TIỀM NCN TỪ HỘ ÔNG TRẦN VĂN PHÁN 12 BP927222 CH81222VLAP HUYỆN KÝ 16.8.2013 305 LUC 612.9
34 000.00.22.H54-230104-0033 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TIỀM NCN TỪ HỘ ÔNG BÀ TRẦN MINH THIẾP PHẠM THỊ SÁU 12 DC2624622 CH01062HUYỆN KÝ 06.9.2021 304 LUC 384
35 000.00.22.H54-230104-0034 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TIỀM NCN TỪ HỘ ÔNG BÀ TRẦN TRỌNG HẬU BÙI THỊ XOA 12 DC262461 CH01050 HUYỆN KÝ 24.8.2021 302 LUC 972.4
36 000.00.22.H54-230104-0035 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN TRẦN THỊ DUNG NCN TỪ TRẦN THỊ MIẾN (BÀ TRẦN THỊ MIẾN NTK TỪ CHỒNG ĐÀO ANH TUẤN 12 BP927903 CH81003 VLAP HUYỆN KÝ 16.8.2013 318 LUC599.3
37 000.00.22.H54-230104-0037 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TIỀM NCN TỪ HỘ ÔNG BÀ TRẦN TRẦN VĂN VIỆT TRẦN THỊ THỦY 12DĐ555028 CH01203 HUYỆN KÝ 14004.2022 303 LUC 1050.4
38 000.00.22.H54-230104-0038 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC NHẬT BÙI THỊ THỦY NTC DT TỪ NGUYỄN ĐỨC LUÂN NGUYỄN THỊ GHI 10 DI870092 CS01879 HUYỆN KÝ 21.12.2022 219 126.6
39 000.00.22.H54-230104-0039 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KHẮC OANH BÙI THỊ HUỆ NTC MỘT PHẦN DT TỪ NGUYỄN ĐỨC LUÂN NGUYỄN THỊ GHI 10 DI870091 CS01878 HUYỆN KÝ 21.12.2022 518 ONTCLN 344
40 000.00.22.H54-230104-0040 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC LUẬT BÙI THỊ THỦY NTC MỘT PHẦN DT TỪ NGUYỄN ĐỨC LUÂN NGUYỄN THỊ GHI 10 DI870091 CS01878 HUYỆN KÝ 21.12.2022 517 ONT223.5
41 000.00.22.H54-230104-0041 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KHẮC QUANG NGUYỄN THỊ LOAN NTC MỘT PHẦN DT TỪ NGUYỄN ĐỨC LUÂN NGUYỄN THỊ GHI 10 DI870091 CS01878 HUYỆN KÝ 21.12.2022 519 123.9
42 000.00.22.H54-220506-0064 06/05/2022 17/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 176 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN 9CAAPS ĐỔI GCN DO ĐO ĐẠC )"13-AG420545-H00007 HUYỆN KÝ 15.112006" 182 274.2
43 000.00.22.H54-230109-0027 09/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ GÁI CẤP ĐỔI GCN DO GỘP THỬA 27 DC156205 DC156206 THỬA GỐC401+420
44 000.00.22.H54-220509-0011 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGUYỄN VĂN THẠO NGUYỄN THỊ LUY NCN TỪ TRẦN HỮU ANH ĐẶNG THỊ HOÀNG NGÂN ""2-DA269956 CS03940 SỞ KÝ 07.4.2021" 473 210
45 000.00.22.H54-220509-0015 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGUYỄN QUANG TIẾN KHỔNG THỊ VƯỢNG NCN MỘT PHẦN DT TỪ TRẦN TRUNG HIẾU BÙI THỊ MỸ LỆ ""13-BE555399- CH001389- HUYỆN KÝ 12.07.2011" "THỬA GỐC 424 THỬA MỚI 562" 75.2
46 000.00.22.H54-220509-0016 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"TẠ HỮU HUẤN NGUYỄN THỊ THU THẢO NCN TỪ BÙI ĐỨC TUY NGUYỄN THỊ BI""3-H521918- 114QSDD HUYỆN KÝ 10.5.1997" 2513 NTS 320
47 000.00.22.H54-220509-0017 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGUYỄN VĂN HẢO LƯƠNG THỊ HÀ NCN TỪ NGUYỄN MINH CÔNG NGUYỄN THỊ THU TRANG""2-DC262033- CH04247 HUYỆN KÝ 09.7.2021" 405 100
48 000.00.22.H54-220509-0018 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"ĐOÀN VĂN THIỆN PHẠM THỊ NGÁ NCN TỪ PHÍ VĂN HÒA ĐỖ THỊ MÙI""6-AG602311- CH005 HUYỆN KÝ 7.8.2006" 2562 120
49 000.00.22.H54-220509-0020 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGÔ HỒNG QUANG NGUYỄN THỊ MAI HOA NCN TỪ PHAN VĂN LĂNG LÊ THỊ PHƯƠNG""11-AD235828- CS00428- SỞ KÝ 16.6.2021" 603 204.4
50 000.00.22.H54-220509-0021 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"TÔ MẠNH ĐẠT NGUYỄN THỊ HỒNG NCN TỪ ĐẶNG VĂN TUẬT TRẦN THỊ BĂNG""11-AD235827- CS00432- SỞ KÝ 16.6.2021" 602 207.8
51 000.00.22.H54-220509-0022 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"PHẠM XUÂN HOAN NGUYỄN THỊ THANH HƯỜN NCN TỪ HÀ MẠNH TIÊN ""18-DĐ570541 CS01852 SỞ KÝ 22.4.2022" 1205 73.5
52 000.00.22.H54-220509-0024 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGÔ VĂN THÌN ĐINH THỊ TÁM NCN TỪ BÙI QUANG TIẾN NGUYỄN THỊ TIỆP ""4-DC139778 CS01350 SỞ KÝ 01.10.2021" 607 93.7
53 000.00.22.H54-220509-0025 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGUYỄN THỊ HÒA NCN TỪ NGUYỄN VĂN THẠO NGUYỄN THỊ LUY""15-DA372473- CS03619 SỞ KÝ 22.01.2021" 130 90
54 000.00.22.H54-220509-0026 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
LỀU THỊ HÒA NCN TỪ VŨ VĂN DÍU NGUYỄN THỊ NHÀN"18-DC156336- CH00731 HUYỆN KÝ 26.10.2021" 123 ONT CLN 688.3
55 000.00.22.H54-220509-0027 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"LÊ VĂN PHÚC PHẠM THỊ THU HUYỀN NCN TỪ NGUYỄN THẾ LUYỆN NGUYỄN THỊ DƯƠNG""17-DĐ595706 CX0901 SỞ KÝ 22.02.2022" 523 119.7
56 000.00.22.H54-220509-0028 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
NGUYỄN HUY HÙNG NCN TỪ VŨ CÔNG THÀNH "6-DA262225- CS00739 SỞ KÝ 17.3.2021" 679 164
57 000.00.22.H54-220509-0029 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"VŨ QUỐC TUẤN VŨ THỊ CHUNG NCN TỪ NGUYỄN VĂN CHIẾN VŨ THỊ HUẾ ""10-DĐ555915 CS00308 SỞ KÝ 08.4.2022" 866 105
58 000.00.22.H54-220509-0030 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"BÙI VĂN KHẢ VŨ THỊ THOAN NCN TỪ TRẦN NGỌC CHẾ DƯƠNG THỊ HÀ""14-CK719823- CH00051- HUYỆN KÝ 24.5.2018" 43 120
59 000.00.22.H54-220509-0031 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"ĐẶNG VĂN THIÊM NGUYỄN THỊ NHÀI HƯƠNG NCN TỪ NGUYỄN KHẮC DIỆP NGUYỄN THỊ NHUNG""15-CX290865- CS03439 SỞ KÝ 04.11.2020" 79 95
60 000.00.22.H54-220509-0032 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGUYỄN CÔNG MINH NCN TỪ NGUYỄN VĂN LỰC NGUYỄN THỊ CHUNG""11-CS363424- CH00923 HUYỆN KÝ 07.10.2019" 875 149.5
61 000.00.22.H54-220509-0033 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGUYỄN CÔNG MINH NCN TỪ NGUYỄN VĂN LỰC NGUYỄN THỊ CHUNG""11-CS363423- CH00914 HUYỆN KÝ 07.10.2019" 876 143
62 000.00.22.H54-220509-0058 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGUYỄN VĂN DUY ĐẶNG THỊ HỮU NCN TỪ TRẦN VĂN BIÊN ""4-CS363454- CH00695 HUYỆN KÝ 27.9.2019 CN TRANG 4 NGÀY 9.9.2020 ÔNG TRẦN VĂN BIÊN " 6931 89.9
63 000.00.22.H54-220509-0063 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"ĐỖ VĂN AN NCN TỪ ĐỖ VĂN KHỞI ĐỖ THỊ NGUYÊN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NGÀY 06/02/2009""16-H834141- SỐ 868 HUYỆN KÝ 20.6.1996" 1142 320.2
64 000.00.22.H54-220509-0064 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGUYỄN THANH HƯƠNG NGÔ THỊ BÍCH NGỌC NCN TỪ NGÔ VĂN TOÁN NGUYỄN THỊ BÍCH ""20-DC156158- CS01238 SỞ KÝ 26.10.2021" 396 90
65 000.00.22.H54-220509-0068 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"ĐỖ VĂN KIỆM LÊ THỊ HIỀN NCN TỪ TRẦN THỊ NGỌC ""24-DC299675- CH00520 HUYỆN KÝ 30.12.2021 CN TRANG 3 NGÀY 20.4.2022 TRẦN THỊ NGỌC " 289 100
66 000.00.22.H54-220509-0070 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
ĐOAÀN THỊ LANH NHẬN THỪA KẾ TỪ CHỊ GÁI ĐOÀN THỊ THI"5-BH072870- CH0085/ VLAP -QT-KX VLAP HUYỆN KÝ 06.5.2011" 698/ 312.6
67 000.00.22.H54-220509-0071 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"BUÙI MẠNH CƯỜNG ĐẶNG THỊ THÙY LINH NCN TỪ PHẠM QUANG MINH PHẠM THỊ HỒNG""19-CV460122- CS00773 SỞ KÝ 24.4.2020" 132 113.9
68 000.00.22.H54-220509-0072 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"PHẠM VĂN PHÚ BÙI THỊ THÂN NCN TỪ ĐẶNG XUÂN TIẾN TRẦN THỊ THU""6-DC139694- CS00857- SỞ KÝ 28.9.2021" 707 90
69 000.00.22.H54-220509-0073 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
TRẦN THỊ HIÊN NCN TỪ BÙI THỊ THANH NƯƠNG "22-Đ555669 CS01783 SỞ KÝ 29.3.2022" 589 100
70 000.00.22.H54-220509-0074 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGUYỄN VĂN THÀNH NGUYỄN THỊ HÀ NCN TỪ VŨ THỊ THƠ""22-Đ570126 CS01835 SỞ KÝ 18.4.2022" 612 100
71 000.00.22.H54-220509-0075 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"TRẦN VĂN TUẤN HOÀNG THỊ TRANG NCN TỪ HÀ MẠNH BẮC TRẦN THỊ LƯIUJ""22-Đ555668 CS01784 SỞ KÝ 29.3.2022" 588 100
72 000.00.22.H54-220509-0077 09/05/2022 30/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 167 ngày.
LƯU TRỌNG TẤN TRẦN THỊ MÀO (CẤP ĐỔI GCN DO TÁCH THỬA ĐẤT "26-DĐ555495 CH 01547 HUYỆN KÝ 20.4.2022" 808 108
73 000.00.22.H54-220509-0078 09/05/2022 18/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 175 ngày.
LƯU TRỌNG TẤN TRẦN THỊ MÀO (CẤP ĐỔI GCN DO TÁCH THỬA ĐẤT "26-DĐ555495 CH 01547 HUYỆN KÝ 20.4.2022" 809 105.5
74 000.00.22.H54-220509-0079 09/05/2022 18/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 175 ngày.
LƯU TRỌNG TẤN TRẦN THỊ MÀO (CẤP ĐỔI GCN DO TÁCH THỬA ĐẤT "26-DĐ555495 CH 01547 HUYỆN KÝ 20.4.2022" 807 110.5
75 000.00.22.H54-220509-0080 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"HOÀNG VĂN HÙNG TIỀN THỊ DẾNH NCN TỪ HOÀNG VĂN HƯNG HOÀNG THỊ HẢI ""8-DA088597- CS00804- SỞ KÝ 18.5.2021" 799 300
76 000.00.22.H54-220509-0081 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"HOÀNG VĂN HÙNG TIỀN THỊ DẾNH NCN TỪ HOÀNG VĂN HƯNG HOÀNG THỊ HẢI ""8-DA088596- CS00808- SỞ KÝ 18.5.2021" 782 300
77 000.00.22.H54-220509-0082 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"LÊ ĐỨC THỌ BÙI THỊ THU HIỀN NCN TỪ ĐÀO NGỌC CHUYỆN ĐÀO THỊ THANH""8-CK801625- CH00462- HUYỆN KÝ 26.11.2021" 342 62.5
78 000.00.22.H54-220509-0083 09/05/2022 23/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 167 ngày.
PHẠM VĂN ƯỚC ĐỖ NGỌC THẾ ĐÀO THỊ DUYÊN "17-DA088894- CS00802 SỞ KÝ 14.5.2021" 518 104.8
79 000.00.22.H54-220509-0084 09/05/2022 23/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 167 ngày.
"NGUYỄN ĐÌNH THẶNG PHẠM THỊ THANH TÂM NCN TỪ ĐỖ NGỌC THẾ ĐÀO THỊ DUYÊN""17-DA088895- CS00801 SỞ KÝ 14.5.2021" 519518 104.6
80 000.00.22.H54-220509-0089 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"NGUYỄN NGỌC HÀO VŨ THỊ HIỀN NCN TỪ NGUYỄN DUY VỪA TẠ THỊ THƠM""5-DC299964- CH 00359 HUYỆN KÝ 27.01.2022" 400 80
81 000.00.22.H54-220509-0091 09/05/2022 23/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 172 ngày.
"TRẦN VĂN CĂN ĐỖ THỊ NHÀI NCN TỪ ĐẶNG VĂN KHẢI PHẠM THỊ TẤM ""9-DDDD- CS01174- SỞ KÝ 25.022022" 20 97.7
82 000.00.22.H54-220510-0024 10/05/2022 24/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"NGUYỄN VĂN MẠNH NGUYỄN THỊ NIÊN NCN TỪ PHẠM TRUNG HẬU TRẦN THỊ TẤM""22-AG602450- H00056/QT/KX HUYỆN KÝ 10,8,2007" 917 124.9
83 000.00.22.H54-220510-0031 10/05/2022 24/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"PHẠM THỊ HỒNG THÚY NCN TỪ MAI XUÂN DIỆN BÙI THỊ DẦN ""34-DĐ595435 CH01814 HUYỆN KÝ 14.4.2022" 814 115
84 000.00.22.H54-220510-0032 10/05/2022 24/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"LẠI THỊ VIN NCN TỪ ĐẶNG VĂN PHIN NGUYỄN THỊ CỬ ""1-AK437070- H0079QT/KX HUYỆN KÝ 30.7.2009" 445 198
85 000.00.22.H54-220510-0034 10/05/2022 24/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"VŨ MẠNH TUẤN TRẦN THU HÀ NCN TỪ NGUYỄN QUANG HỘI BÙI THỊ NHẠN ""9-CC108877- CH00484 HUYỆN KÝ 31.12.2015" 703 100
86 000.00.22.H54-220510-0035 10/05/2022 19/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 169 ngày.
VŨ ĐÌNH THƯỢNG ĐOÀN THỊ NHUNG (CẤP ĐỔI GCN "18-BG213316- CH 00876 VLAP HUYỆN KÝ 04.5.2011" 10 240
87 000.00.22.H54-220510-0036 10/05/2022 24/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"NGUYỄN VĂN NGỌC TRẦN THỊ MY NCN TỪ VŨ NGỌC NGÂN TRẦN THỊ HẢI""21-CH471235- CS 00151 SỞ KÝ 15.6.2017" 254 181.2
88 000.00.22.H54-220510-0037 10/05/2022 24/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
NGUYỄN THẾ THÀNH, NGUYỄN THỊ NHẬT NCN TỪ MAI VĂN TÌNH, BÙI THỊ MAI6-DA 088971- 14/5/2021 3384 100
89 000.00.22.H54-220510-0038 10/05/2022 24/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
NGUYỄN QUANG ĐÊN, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN NCN TỪ NGUYỄN VĂN CHỨC, PHẠM THỊ QUYÊN6-DĐ 595478- 23/02/2022 3291 100
90 000.00.22.H54-220510-0039 10/05/2022 24/05/2022 12/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
PHẠM VĂN CHÂU NCN TỪ TẠ CAO SANG, NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY12-DĐ 595478- 23/02/2022 1008 94.6
91 000.00.22.H54-220510-0040 10/05/2022 24/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 171 ngày.
ĐÀO VĂN SỸ, ĐÀO THỊ VÍN NCN TỪ NGUYỄN TRUNG DOÃN, PHẠM THỊ CHÚC7-DĐ 595478- 23/02/2022 350 100
92 000.00.22.H54-220510-0041 10/05/2022 24/05/2022 13/01/2023
Trễ hạn 167 ngày.
VŨ VĂN DŨNG, VŨ THỊ NGẦN NCN TỪ ĐỖ VĂN NAM, ĐÀO THỊ HỒNG7-DĐ 595478- 23/02/2022 304 95
93 000.00.22.H54-220510-0042 10/05/2022 24/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 171 ngày.
ĐỖ VĂN NAM, ĐÀO THỊ HỒNG NCN TỪ BÙI XUÂN LUẬN, ĐÀO THỊ NGUYỆT24-DĐ 595478- 23/02/2022 292 100
94 000.00.22.H54-220510-0043 10/05/2022 24/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 171 ngày.
ĐỖ THANH TRÌ, LÊ THỊ CHÍN NCN TỪ ĐỖ NGỌC THỨC, BÙI THỊ ÁNH15-DĐ 595478- 23/02/2022 851 109.4
95 000.00.22.H54-220510-0044 10/05/2022 24/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 171 ngày.
ĐỖ ĐÌNH TIẾN, NGUYỄN THỊ NẾT NCN NGUYỄN THANH BÌNH 22-DĐ 595478- 23/02/2022 574 150
96 000.00.22.H54-220510-0045 10/05/2022 24/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 171 ngày.
"NGUYỄN XUÂN HOÁN NHẬN THỪA KẾ TỪ BỐ MẸ NGUYỄN VĂN VÃNG NGUYỄN THỊ NEM ""17-BE892152- CH00153 VLAP HUYỆN KÝ 16.9.2011" 70 238.7
97 000.00.22.H54-220510-0050 10/05/2022 24/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 171 ngày.
LƯƠNG NGUYỄN GIÁP NCN TỪ PHẠM TIẾN PHÚ "4-DĐ595231- CS01309 SỞ KÝ 21.01.2022" 437(6-D4) 100
98 000.00.22.H54-220510-0052 10/05/2022 24/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 171 ngày.
"ĐOỖ XUÂN HẠNH NGUYỄN THỊ TRANG NCN TỪ ĐỖ TRƯỜNG TÂM NGUYỄN THỊ THỦY""21-DĐ555747 CS01385 SỞ KÝ 05.5.2022" 470(23-D3) 100
99 000.00.22.H54-220510-0054 10/05/2022 24/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 171 ngày.
"PHẠM VĂN QUANG NCN TỪ VŨ HUY DIỆU TRẦN THỊ THNH LOAN ""10-DA372687 CS01278 SỞ KÝ 05.2.2021" 914 74.7
100 000.00.22.H54-220510-0056 10/05/2022 24/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 171 ngày.
"NGUYỄN VĂN VIỆT NGUYỄN THỊ LAN NCN TỪ PHẠM THỊ MƠ ""8-CK801172- CH00503 HUYỆN KÝ 20.11.2017" 789 100
101 000.00.22.H54-220510-0057 10/05/2022 24/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 171 ngày.
"NGUYỄN VĂN VIỆT NGUYỄN THỊ LAN NCN TỪ PHẠM THỊ MƠ ""8-CK801173- CH00505 HUYỆN KÝ 20.11.2017" 790 100
102 000.00.22.H54-220511-0012 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"BÙI VĂN LẬP VŨ THỊ HẰNG NTC TỪ BÙI VĂN KIÊM PHẠM THỊ MÙI""11-DĐ555036 CH00848 HUYỆN KÝ 214,3,2022" 186 272.4
103 000.00.22.H54-220511-0015 11/05/2022 22/06/2022 19/01/2023
Trễ hạn 150 ngày.
PHAN THỊ TÂM ĐẤT NTS 0912822612 NGUYỆT LÂM 3 VŨ BÌNH 17 244 NTS 222,7
104 000.00.22.H54-220511-0016 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
PHẠM THỊ MỴ NHẠN THỪA KẾ TỪ CHỒNG PHẠM XUÂN VŨ "19-BE635683-CH000681 VLAPS HUYỆN KÝ 29.3.2011" 260 371.8
105 000.00.22.H54-220511-0017 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"ĐẶNG XUÂN LỰC TRẦN THỊ THỦY NCN TỪ BÙI VĂN ĐOAN TRẦN THỊ LAN ""15-DC299164- CH01638 HUYỆN KÝ 30.12.2021" 1374 100
106 000.00.22.H54-220511-0019 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"VŨ HOÀNG DÂN ĐẶNG THỊ LANH NCN TỪ BÙI VĂN ĐOAN TRẦN THỊ LAN ""15-DC299163- CH01637 HUYỆN KÝ 30.12.2021" 1378 100
107 000.00.22.H54-220511-0021 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"VŨ HOÀNG DÂN ĐẶNG THỊ LANH NCN TỪ BÙI VĂN ĐOAN TRẦN THỊ LAN ""15-DC299162- CH01638 HUYỆN KÝ 30.12.2021" 1377 100
108 000.00.22.H54-220511-0023 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"NGUYỄN NGOC TRIỀU NGUYỄN THỊ Ý NTC TỪ BỐ MẸ NGUYỄN VĂN TRỊ NGUYỄN THỊ KHIÊM""2-H833709- SỐ 073QSDD HUYỆN KÝ 30.12.1996" 1371 ONT CLN 245.2
109 000.00.22.H54-220511-0025 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"VŨ VĂN ĐOÀN NGUYỄN THỊ THÚY NCN TỪ PHẠM VĂN ĐIỆN ĐỖ THỊ DẶM""17-CV460362- CS00514- SỞ KÝ 22.5.2020" 448 75
110 000.00.22.H54-220511-0026 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"TRẦN VĂN VĨNH PHẠM THỊ THUYẾT NCN TỪ HÀ MẠNH TIÊN ""28-DD555459 CS00348 SỞ KYS 01.4.2022" 744 88.5
111 000.00.22.H54-220511-0027 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
BÙI VIẾT THƯ NGUYỄN THỊ HIỀN NCN TỪ PHẠM THỊ BÁU (MÃO)"11-DĐ555053 CS01187 SỞ KÝ 17.3.2022" 545 114
112 000.00.22.H54-220511-0028 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"TÔ VĂN TOÀN NTC MỘT PHẦN DT TỪ BỐ MẸ TÔ VĂN TỈNH PHẠM THỊ LAN ""14-CT983726- CH01043 HUYỆN KÝ 17.01.2020" "THỬA GỐC 1721 THỬA MỚI 1744" ONT 161.3
113 000.00.22.H54-220511-0029 11/05/2022 20/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 173 ngày.
" TÔ VĂN TỈNH PHẠM THỊ LAN CẤP ĐỔI GCN DO TÁCH THỬA TC CON ""14-CT983726- CH01043 HUYỆN KÝ 17.01.2020" "THỬA GỐC 1721 THỬA MỚI 1743" ONT 326.8
114 000.00.22.H54-220511-0030 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"BÙI QUANG THÂU VŨ THỊ HỒNG NCN TỪ DƯƠNG DUY THỌ NGUYỄN QUỲNH DƯƠNG""10-Đ555063 CS00797- SỞ KÝ 17.36.2022" 892 108
115 000.00.22.H54-220511-0031 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
LẠI THANH KÝ NCN TỪ NGUYỄN VĂN THIỆU "25-CK699748- CS03576 SỞ KÝ 25.125.2020 CN TRANG 4 NGÀY 25.4.2022 ÔNG NGUYỄN VĂN THIỆU " 768 75
116 000.00.22.H54-220511-0033 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN NCN TỪ VŨ KHẮC ĐIỆP BÙI THỊ NGỌC ""22- Đ570271 CS01868 SỞ KÝ 27.4.2022" 620 90
117 000.00.22.H54-220511-0034 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"MAI VĂN TIÊN VŨ THỊ DUNG NTC TỪ MAI NGỌC THẠCH TRẦN THỊ THIỆP""11-BE932294- CH00292 VLAPS HUYỆN KÝ 21.7.2011" 171 185.5
118 000.00.22.H54-220511-0036 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"NGUYỄN VĂN ĐÓA BÙI THỊ VÂN ANH NTC MỘT PHẦN DT TỪ BÙI XUÂN TRƯỜNG NGUYỄN THỊ NHÂN ""11-CX273647- CH00534- HUYỆN KÝ 24.8.2020" "THỬA GỐC451 THỬA MỚI 453" 117
119 000.00.22.H54-220511-0057 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"HÀ VĂN KHÁNH PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG NCN TỪ TRẦN MINH ĐẶNG""11-CH471252- CS00379- SỞ KÝ 27.6.2017" 212 123.8
120 000.00.22.H54-220511-0058 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"TRÂẦN VĂN QUỲNH NGUYỄN THỊ HÀ NCN TỪ NGUYỄN VĂN NAM LÊ THỊ TÂM ""20-DC156003- CS04923- SỞ KÝ 12.10.2021" 319 95.2
121 000.00.22.H54-220511-0060 11/05/2022 25/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 170 ngày.
"DƯƠNG XUÂN THỦY ĐÀM THỊ LAN NCN TỪ TRẦN THỊ NGỌC""5-DĐ595510 CS00947 SỞ KÝ 22.02.2022" 216 (23) 100
122 000.00.22.H54-221212-0014 12/12/2022 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM VĂN NGUYÊN PHẠM THỊ MƠ NTK TỪ ĐẤT NTS 0332421974 ĐOỒNG VÀNG VŨ NINH 9 299 ONT CLN 420
123 000.00.22.H54-230117-0019 17/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ PHẠM THỊ BÉ CẤP ĐỔI GCN DO CHUYỂN NHƯƠNG ĐI MỘT THỬA 15 BV441108CH02110 HUYỆN KÝ 20,5,2014 17 LUC530,4
124 000.00.22.H54-220517-0009 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"ĐỖ VĂN HỢP VŨ THỊ LIÊN NCN TỪ NGUYỄN DOÃN KHIÊM NGUYỄN THỊ TÂM ""5-DA235566-CS00852 SỞ KÝ 15.6.2014" 51 81.3
125 000.00.22.H54-220517-0010 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"BÙI THANH DƯƠNG NGUYỄN THỊ NGA NCN TỪ TRƯƠNG VĂN TUYNH NGUYỄN THỊ CHANH""17-CP106059-CH02205 HUYỆN KÝ 08.10.2018" 466 100
126 000.00.22.H54-220517-0013 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
TRẦN VĂN BIÊN NCN TỪ ĐỖ THỊ HÒA 7-CK577559CH00563- HUYỆN KÝ 29.01.2018 833 202.6
127 000.00.22.H54-220517-0015 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"NGUYỄN VĂN TRUNG NGUYỄN THỊ BÙI NCN TỪ BÙI THỊ BÌNH (BÀ BÌNH NHẬN THỪA KẾ TỪ CHỒNG PHẠM VĂN HÓA""5-CE395894- CH00363-24.11.2016" 117 119.8
128 000.00.22.H54-220517-0016 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
BÙI TRUNG DŨNG NGUYỄN THỊ THU HÀ NCN NGUYỄN THỊ LAN "16-Đ555204 CS01574 SỞ KÝ 11.3.2022" 264 100
129 000.00.22.H54-220517-0017 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
PHẠM VĂN DUYN NCN TỪ PHẠM TIẾN ĐẠT "16-DĐ555696 CS01589 SỞ KÝ 30.3.2022" 344 100
130 000.00.22.H54-220517-0018 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"NGUYỄN HUỮU ĐỨC NGUYỄN THỊ CHÚC NCN TỪ PHẠM VĂN BÁ VŨ THỊ XUYẾN ""24-DĐ555411 CH00633 HUYỆN KÝ 10.5.2022" 346 98
131 000.00.22.H54-220517-0019 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
NGUYỄN THỊ LĨNH NCN TỪ ĐẶNG THỊ THƠM "15-DĐ595483 CHJ01467 HUYỆN KÝ 15.3.2022" 229 132.8
132 000.00.22.H54-220517-0020 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"ĐỖ ĐỨC HƯNG NGUYỄN THỊ LÝ NCN TỪ TRẦN VĂN RUÂN ""19-CK851662- CS00571- SỞ KÝ 19.3.2018" 282 200.4
133 000.00.22.H54-220517-0021 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"ĐỖ VĂN THÀNH VŨ THỊ TÂM NCN TỪ PHAN VĂN LĂNG LÊ THỊ PHƯƠNG""16-DĐ555740 CS00916 SỞ KÝ 04.4.2022" 494 96
134 000.00.22.H54-220517-0022 17/05/2022 12/07/2022 19/01/2023
Trễ hạn 136 ngày.
"TRƯƠNG VĂN MÂN NGUYỄN THỊ LỆ NCN TỪ ĐOÀN VĂN THÁI NGÔ THỊ HÒA""23-CV460363- CS00408 SỞ KÝ 28.5.2020" 495 196
135 000.00.22.H54-220517-0023 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"HOÀNG ĐỨC HẠNH VŨ THỊ DỀN NCN TỪ NGUYỄN VĂN HẢI BÙI HOÀI THU ""25-CK699594- CS03481- SỜ KÝ 01.12.2020" 672 100
136 000.00.22.H54-220517-0024 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"NGUYỄN MINH ĐĂNG TRẦN THỊ HƯƠNG NCN TỪ TRẦN VĂN TÍNH NGUYỄN THỊ HƯƠNG""24-DC156163- CS01191 SỞ KÝ 26.10.2021" 481 78.6
137 000.00.22.H54-220517-0026 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"TRỊNH HUY THỊNH VŨ THỊ MAI NCN TỪ NGUYỄN DUY BÌNH ĐẶNG THỊ LUÂN ""15- DA088663- CS04084 SỞ KÝ 27.5.2021" 13(8-26) 13(8-26)
138 000.00.22.H54-220517-0027 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"VŨ ĐỨC HẠNH PHẠM THỊ HIỀN NCN TỪ NGUYỄN VĂN HIẾU VŨ THỊ NGẦN ""20-DĐ555841 CS05294- SỞ KÝ 13.2.2022" 351 90
139 000.00.22.H54-220517-0028 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"VŨ VĂN ĐOÀN NGUYỄN THỊ THÚY NCN TỪ NGUYỄN VĂN DƯ NGUYỄN THỊ AN ""17-CC043471 CH00165 SỞ KÝ 23.2.2016" 447 75
140 000.00.22.H54-220517-0034 17/05/2022 31/05/2022 19/01/2023
Trễ hạn 166 ngày.
"ĐẶNG VẶN THÁI NGUYỄN THỊ THÚY NCN TỪ ĐẶNG VĂN THẢO NGUYỄN THỊ ĐỖ "5-DC262321-CS00833- SỞ KÝ 05.7.2021 186 150
141 000.00.22.H54-221222-0040 22/12/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ LỤA CẤP ĐỔI GCN DO SAI NĂM SINH GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 13 BH153624 CH001078 HUYỆN KÝ 28.07.2021 185 ONT CLN 359.5
142 000.00.22.H54-221222-0041 22/12/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ LỤA CẤP ĐỔI GCN DO SAI NĂM SINH GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 13 BH153624 CH001078 HUYỆN KÝ 28.07.2021 212 BHK 563.2
143 000.00.22.H54-221223-0017 23/12/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG VĂN DŨNG NGÔ THỊ DUNG ĐÍNH CHÍNH GCN DO THAY ĐỔI CCCD CHỒNG 22 DI719646 CS01482 SỞ KÝ 22.11.2022 18 ONT 98.6
144 000.00.22.H54-221226-0008 26/12/2022 10/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LỀU VIẾT MẠNH LỀU THỊ VIỆT NCN TỪ NGUYỄN DÌNH BIÊN LỀU THỊ HIỀN 1 DA 262477 CS01581 SỞ KÝ 26.3.2021 1196 ONT 100
145 000.00.22.H54-221226-0019 26/12/2022 17/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
146 000.00.22.H54-221226-0020 26/12/2022 17/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRỊNH NGỌC TRÃI
147 000.00.22.H54-221226-0023 26/12/2022 17/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN PHÚ
148 000.00.22.H54-221229-0008 29/12/2022 27/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ TRÀ
149 000.00.22.H54-221229-0009 29/12/2022 27/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM VĂN QUẢNG
150 000.00.22.H54-221229-0010 29/12/2022 27/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGÔ MINH HƯNG
151 000.00.22.H54-221230-0004 30/12/2022 16/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN ĐÀI, BÙI THỊ XUYẾN NCN TỪ TRẦN VĂN THANH, NGÔ THỊ TƯ13-DG 398948 CH 01504 KÝ NGAY 069/12/2022 38 281.3
152 000.00.22.H54-221230-0017 30/12/2022 16/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO QUANG HUY NGUYỄN THỊ NGA NCN TỪ BÙI DUY ƯỞNG PHẠM THỊ THỦY 10 DC139020 CS01772 SỞ KÝ 18.8.2021 781 88.3
153 000.00.22.H54-221230-0022 30/12/2022 16/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN SỸ CHUNG PHẠM THỊ THÚY NTC TỪ TRẦN SỸ TRIÊM LÃ THỊ DUNG 11 BG723825 CH00813 VLAP HUYỆN KÝ 20.7.2011 4 ONT CLN 577.6
154 000.00.22.H54-230111-0001 11/01/2023 12/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC HIẾU
155 000.32.22.H54-230314-0001 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN TÌNH