CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 174 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 2.001762.000.00.00.H54 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa thông tin
47 2.000337.000.00.00.H54 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất. Nội vụ (cấp xã)
48 1.008603.000.00.00.H54 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tài nguyên môi trường (cấp xã)
49 2.000794.000.00.00.H54 Công nhận Câu lạc bộ Thể thao cơ sở Văn hóa thông tin (cấp xã)
50 2.001008.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Tư pháp
51 2.001240.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Kinh tế Hạ tầng
52 1.000316.000.00.00.H54 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
53 1.000843.000.00.00.H54 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Nội vụ
54 1.001266.000.00.00.H54 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Tài chính Kế toán
55 2.000884.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tư pháp
56 2.000615.000.00.00.H54 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Kinh tế Hạ tầng
57 2.000305.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ (cấp xã)
58 THUYNOIDIA_05 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Giao thông vận tải (cấp xã)
59 2.000385.000.00.00.H54 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ
60 2.000575.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Tài chính Kế toán