CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 158 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.003456.000.00.00.H54 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Nông nghiệp
92 1.003605.000.00.00.H54 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Nông nghiệp
93 1.003956.000.00.00.H54 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Nông nghiệp
94 1.005398.000.00.00.H54 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký
95 1.007287.000.00.00.H54 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Kinh tế Hạ tầng
96 2.000282.000.00.00.H54 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
97 2.000477.000.00.00.H54 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
98 1.008838.000.00.00.H54 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Nông nghiệp (cấp xã)
99 1.010091.000.00.00.H54 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Nông nghiệp (cấp xã)
100 1.010092.000.00.00.H54 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Nông nghiệp (cấp xã)
101 2.002226.000.00.00.H54 Thông báo thành lập tổ hợp tác Tài chính Kế toán (cấp xã)
102 2.002227.000.00.00.H54 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Tài chính Kế toán (cấp xã)
103 2.001904.000.00.00.H54 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
104 2.002482.000.00.00.H54 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Giáo dục và Đào tạo
105 NGUOICOCONG_12 Đề nghị giải quyết chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)