CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 158 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 BAOTROXAHOI_06 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
62 NGUOICOCONG_06 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
63 VPDK_06 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền Văn phòng đăng ký
64 1.006391.000.00.00.H54 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Kinh tế Hạ tầng
65 BAOTROXAHOI_07 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
66 NGUOICOCONG_07 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
67 VPDK_07 Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký
68 BHXH_08 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác Bảo hiểm xã hội
69 BAOTROXAHOI_08 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
70 NGUOICOCONG_08 Đề nghị giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
71 VPDK_08 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký
72 2.000373.000.00.00.H54 Công nhận hòa giải viên Tư pháp (cấp xã)
73 2.000744.000.00.00.H54 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
74 NGUOICOCONG_09 Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
75 1.007918.000.00.00.H54 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Nông nghiệp