CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 158 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 BAOTROXAHOI_03 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
47 NGUOICOCONG_03 Xác nhận đơn đề nghị hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân người có công bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi. (Áp dụng đối với trường hợp đã xuất cảnh trái phép hoặc đi khỏi địa phương nay trở về cư trú tại địa phương). Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
48 1.009335.000.00.00.H54 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Nội vụ
49 2.000979.000.00.00.H54 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Tư pháp
50 1.007288.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Kinh tế Hạ tầng
51 THUYNOIDIA_04 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Giao thông vận tải (cấp xã)
52 BAOTROXAHOI_04 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
53 NGUOICOCONG_04 Xác nhận đơn đề nghị giám định lại thương tật cho thương binh do vết thương cũ tái phát. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
54 1.009322.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Nội vụ
55 BXH-250296 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Bảo hiểm xã hội
56 NGUOICOCONG_05 Xác nhận đơn đề nghị của thương binh đề nghị khám giám định do sót vết thương. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
57 VPDK_05 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Văn phòng đăng ký
58 BXH-250295 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Bảo hiểm xã hội
59 1.003970.000.00.00.H54 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Kinh tế Hạ tầng
60 2.002163.000.00.00.H54 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Nông nghiệp (cấp xã)