CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2.001960.000.00.00.H54 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lao động thương binh & xã hội
77 1.001156.000.00.00.H54 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ (cấp xã)
78 2.000305.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ (cấp xã)
79 2.000635.000.00.00.H54 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tư pháp (cấp xã)
80 2.000942.000.00.00.H54. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp (cấp xã)
81 1.001622.000.00.00.H54 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo
82 1.002481.000.00.00.H54 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
83 1.004515.000.00.00.H54 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục và Đào tạo
84 1.004555.000.00.00.H54 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục và Đào tạo
85 1.005097.000.00.00.H54 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Giáo dục và Đào tạo
86 1.005099.000.00.00.H54 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo
87 2.001842.000.00.00.H54 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
88 2.000927.000.00.00.H54 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp
89 2.002189.000.00.00.H54 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp
90 1.003243.000.00.00.H54 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa thông tin