CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công
107 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
108 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất). Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
109 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và Truyền thông
110 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 8: Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Văn phòng đăng ký
111 Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc địa giới hành chính cấp huyện (bao gồm: các công trình cấp 3, cấp 4 của các tổ chức không nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ) Xây dựng
112 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
113 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
114 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
115 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địabàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình. Công thương
116 Trường hợp 9: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (tiếp tục thực hiện dự án cũ) Đất đai
117 Thủ tục đăng ký xác định lại dân tộc Hộ tịch
118 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Người có công
119 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và Truyền thông
120 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhận do bị mất Văn phòng đăng ký