CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
166 Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
167 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
168 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
169 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) Xây dựng
170 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Bảo trợ xã hội
171 Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
172 Đề nghị cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính Bảo trợ xã hội
173 Cấp lại,điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Bảo trợ xã hội
174 Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Môi trường
175 Di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công
176 Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất (Trường hợp UBND xã không đủ kinh phí hỗ trợ) Bảo trợ xã hội
177 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ. Người có công
178 Đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. Bảo trợ xã hội
179 Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc quản lý cấp huyện Bảo trợ xã hội
180 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp không thay đổi diện tích) Văn phòng đăng ký