CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
151 Giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần. Người có công
152 Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình (bao gồm: Công trình cấp 3, cấp 4 của các tổ chức không nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ; công trình nhà ở riêng lẻ thuộc địa bàn do huyện quản lý) Xây dựng
153 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Bảo trợ xã hội
154 Trường hợp 14: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (tiếp tục thực hiện dự án cũ) Đất đai
155 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần Người có công
156 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
157 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
158 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật Bảo trợ xã hội
159 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Giáo dục & Đào tạo
160 Cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Người có công
161 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình theo thẩm quyền UBND cấp huyện Xây dựng
162 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật Bảo trợ xã hội
163 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
164 Thủ tục cung cấp tài liệu trích lục bản đồ địa chính Văn phòng đăng ký
165 Cấp lại Giấy phép xây dựng theo thẩm quyền của UBND cấp huyện Xây dựng