CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
136 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
137 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, huỷ việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
138 Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Người có công
139 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ
140 Đăng ký biến động Văn phòng đăng ký
141 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng(có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH huyện, thành phố) Bảo hiểm xã hội
142 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội
143 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI Công thương
144 Trường hợp 12: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới) Đất đai
145 Mua bảo hiểm y tế Người có công
146 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
147 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội Bảo trợ xã hội
148 Trường hợp 13: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (tiếp tục thực hiện dự án cũ) Đất đai
149 Cung cấp dữ liệu đất đai Đất đai
150 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch