CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 183 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng Xây dựng
92 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện Bảo trợ xã hội
93 Thủ tục chứng thực Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
94 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
95 Trường hợp 7: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới) Đất đai
96 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục & Đào tạo
97 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Môi trường
98 Công nhận liệt sỹ (Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được suy tôn). Người có công
99 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
100 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và Truyền thông
101 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 7: Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Văn phòng đăng ký
102 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
103 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
104 Trường hợp 8: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới) Đất đai
105 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Hộ tịch