CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 Thành lập hội ở các xã, phường, thị trấn Nội vụ
77 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
78 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
79 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
80 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Văn phòng đăng ký
81 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 5: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Văn phòng đăng ký
82 Thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng Xây dựng
83 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Bảo trợ xã hội
84 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản. Chứng thực
85 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
86 Trường hợp 6: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch ngoài đất nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân có cả trường hợp phải thực hiện thu hồi đất Đất đai
87 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Môi trường
88 Tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp Nội vụ
89 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
90 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 6: Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký trường hợp rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp; rút bớt, bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; khi tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành Văn phòng đăng ký