CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần). Người có công
62 Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới Nông nghiệp
63 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
64 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
65 Công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Văn hóa TTDL
66 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 4: Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, tài sản đó đã hình thành nhưng chủ sở hữu tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký
67 Thẩm định nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng Xây dựng
68 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật Bảo trợ xã hội
69 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
70 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
71 Trường hợp 5: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch ngoài đất nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân có cả trường hợp phải thực hiện thu hồi đất Đất đai
72 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Giáo dục & Đào tạo
73 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp với đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
74 Giải quyết chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Người có công
75 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Nông nghiệp