CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 183 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
47 Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất Nội vụ
48 Tặng danh hiệu thôn, làng, khu phố văn hóa Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
49 Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân Tiền lương và bảo hiểm xã hội
50 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (Tự nguyện) Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
51 Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa TTDL
52 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 3: Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, tài sản đó đã hình thành và chủ sở hữu tài sản đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký
53 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Y tế
54 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Bảo trợ xã hội
55 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực
56 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
57 Trường hợp 4: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch chỉ có đất của hộ gia đình cá nhân Đất đai
58 Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học Giáo dục & Đào tạo
59 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác Giao thông vận tải
60 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường