CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
32 Đăng ký khai trình sử dụng lao động Tiền lương và bảo hiểm xã hội
33 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
34 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
35 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và Truyền thông
36 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. Văn hóa TTDL
37 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 2: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trường hợp tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký
38 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Y tế
39 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Xây dựng
40 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con Bảo trợ xã hội
41 Thay đổi tên,trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
42 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp Chứng thực
43 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
44 Trường hợp 3: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch chỉ có đất của hộ gia đình cá nhân Đất đai
45 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục & Đào tạo