CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 183 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 Đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
17 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và Truyền thông
18 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Văn hóa TTDL
19 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 1: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trường hợp tài sản đó đã hình thành và đã được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký
20 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Y tế
21 Thẩm định thiết kế, dự toán và thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng Xây dựng
22 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động Bảo trợ xã hội
23 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
24 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp Chứng thực
25 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
26 Trường hợp 2: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư Đất đai
27 GIAO ĐẤT Đất đai
28 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
29 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác Giao thông vận tải
30 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch