CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông Xây dựng
2 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Xây dựng
3 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội
4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực
5 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
6 Trường hợp 1: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư Đất đai
7 Thành lập nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục & Đào tạo
8 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông. Giao thông vận tải
9 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
10 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Người có công
11 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp
12 Tặng Giấy khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
13 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu phát triển. Tài chính Kế toán
14 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
15 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh