CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 161 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 BAOTROXAHOI_15 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
32 BAOTROXAHOI_17 Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
33 BAOTROXAHOI_18 Đề nghị xác định hoặc xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
34 BAOTROXAHOI_20 Đề nghị xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
35 BAOTROXAHOI_21 Đề nghị giới thiệu giám định mức độ khuyết tật. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
36 BAOTROXAHOI_22 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng cho gia đình, cá nhân nhận chăm đối tượng bảo trợ xã hội. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
37 BAOTROXAHOI_23 Xác nhận hộ nghèo. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
38 BAOTROXAHOI_24 Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 – 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
39 BAOTROXAHOI_27 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
40 DAYNGHE_01 Xác nhận đối tượng học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
41 DAYNGHE_02 Xác nhận vào Đơn xin học nghề đối với lao động nông thôn. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
42 NGUOICOCONG_01 Xác nhận Đơn đề nghị đính chính thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
43 NGUOICOCONG_02 Xác nhận đơn đề nghị hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân người có công bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi (Áp dụng đối với trường hợp bị đi tù đã chấp hành xong hình phạt tù). Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
44 NGUOICOCONG_03 Xác nhận đơn đề nghị hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân người có công bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi. (Áp dụng đối với trường hợp đã xuất cảnh trái phép hoặc đi khỏi địa phương nay trở về cư trú tại địa phương). Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
45 NGUOICOCONG_04 Xác nhận đơn đề nghị giám định lại thương tật cho thương binh do vết thương cũ tái phát. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)