CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 184 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.001622.000.00.00.H54 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo
77 1.002481.000.00.00.H54 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
78 1.004515.000.00.00.H54 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục và Đào tạo
79 1.004555.000.00.00.H54 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục và Đào tạo
80 1.005097.000.00.00.H54 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và Đào tạo
81 1.005099.000.00.00.H54 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo
82 2.001842.000.00.00.H54 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
83 1.004002.000.00.00.H54. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (cấp xã) Giao thông vận tải (cấp xã)
84 2.000927.000.00.00.H54 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp
85 2.002189.000.00.00.H54 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp
86 1.003103.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
87 1.003140.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
88 1.003185.000.00.00.H54 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
89 1.003243.000.00.00.H54 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
90 1.004644.000.00.00.H54 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa thông tin