CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 184 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 2.000777.000.00.00.H54 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lao động thương binh & xã hội
62 1.001078.000.00.00.H54 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Nội vụ (cấp xã)
63 2.000364.000.00.00.H54 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ
64 2.000748.000.00.00.H54 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp
65 2.001884.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin
66 2.000942.000.00.00.H54 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp
67 2.001880.000.00.00.H54 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin
68 1.003930.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Kinh tế Hạ tầng
69 1.004002.000.00.00.H54 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Kinh tế Hạ tầng
70 1.005040.000.00.00.H54 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa địa phương. Kinh tế Hạ tầng
71 2.000615.000.00.00.H54 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu Kinh tế Hạ tầng
72 2.001960.000.00.00.H54 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lao động thương binh & xã hội
73 2.000305.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ (cấp xã)
74 2.000635.000.00.00.H54 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tư pháp (cấp xã)
75 2.000942.000.00.00.H54. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp (cấp xã)