CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 184 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2.001931.000.00.00.H54 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa thông tin
32 1.010736.000.00.00.H54 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Tài nguyên môi trường (cấp xã)
33 1.000954.000.00.00.H54 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa thông tin (cấp xã)
34 2.000402.000.00.00.H54 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ
35 2.002123.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính Kế toán
36 2.000992.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp
37 2.001762.000.00.00.H54 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa thông tin
38 1.008603.000.00.00.H54 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tài nguyên môi trường (cấp xã)
39 1.001570.000.00.00.H54 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Tài chính Kế toán
40 2.001008.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Tư pháp
41 2.001240.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Kinh tế Hạ tầng
42 1.000316.000.00.00.H54 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
43 1.000843.000.00.00.H54 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Nội vụ
44 1.001266.000.00.00.H54 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Tài chính Kế toán
45 2.000884.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tư pháp