CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 174 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2.001762.000.00.00.H54 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa thông tin
32 2.000337.000.00.00.H54 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất. Nội vụ (cấp xã)
33 1.008603.000.00.00.H54 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tài nguyên môi trường (cấp xã)
34 2.000794.000.00.00.H54 Công nhận Câu lạc bộ Thể thao cơ sở Văn hóa thông tin (cấp xã)
35 1.001570.000.00.00.H54 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Tài chính Kế toán
36 2.001008.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Tư pháp
37 2.001240.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Kinh tế Hạ tầng
38 1.000316.000.00.00.H54 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
39 1.000843.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Nội vụ
40 1.001266.000.00.00.H54 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Tài chính Kế toán
41 2.000305.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ (cấp xã)
42 THUYNOIDIA_05 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Giao thông vận tải (cấp xã)
43 2.000385.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ
44 2.000575.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Tài chính Kế toán
45 1.005378.000.00.00.H54 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính Kế toán