CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 158 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 NGUOICOCONG_05 Xác nhận đơn đề nghị của thương binh đề nghị khám giám định do sót vết thương. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
47 NGUOICOCONG_06 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
48 NGUOICOCONG_07 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
49 NGUOICOCONG_08 Đề nghị giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
50 NGUOICOCONG_09 Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
51 NGUOICOCONG_10 Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch băt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần). Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
52 NGUOICOCONG_11 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
53 NGUOICOCONG_12 Đề nghị giải quyết chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
54 NGUOICOCONG_13 Đề nghị công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ (Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được suy tôn). Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
55 NGUOICOCONG_14 Đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
56 NGUOICOCONG_15 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (trường hợp chưa được hưởng trợ cấp một lần) Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
57 NGUOICOCONG_16 Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
58 NGUOICOCONG_17 Đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
59 NGUOICOCONG_18 Đề nghị mua Bảo hiểm y tế Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
60 NGUOICOCONG_19 Đề nghị giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)