CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 158 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.001942.000.00.00.H54 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
17 2.001944.000.00.00.H54 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
18 2.001947.000.00.00.H54 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
19 BAOTROXAHOI_01 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
20 BAOTROXAHOI_02 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
21 BAOTROXAHOI_03 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
22 BAOTROXAHOI_04 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
23 BAOTROXAHOI_05 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
24 BAOTROXAHOI_06 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
25 BAOTROXAHOI_07 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
26 BAOTROXAHOI_08 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
27 BAOTROXAHOI_10 Đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp huyện quản lý đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
28 BAOTROXAHOI_11 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
29 BAOTROXAHOI_13 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
30 BAOTROXAHOI_14 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)